Osteopati

Osteopati er en medicinsk videnskab, som benytter sig af manuelle teknikker til diagnose og behandling.

En osteopatisk behandling er effektivt ved akutte, subakutte og kroniske problematikker. Osteopati er baseret på traditionelle medicinske fag som anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik, embryologi og patologi.

BOOK EN TID
Image for hero

Hvad er osteopatisk behandling

Osteopatien tager udgangspunkt i et helhedsorienteret perspektiv på menneskekroppen, hvilket har betydning for behandlingsstrategien.

Gennem osteopatien anskues kroppen derfor som en enhed, hvor alle strukturer påvirker hinanden, og hvor alle led skal kunne bevæge sig frit, for at kroppen kan fungere optimalt.

Hvis der er låsninger, restriktioner eller spændinger i kroppen, vil det påvirke: blodcirkulationen, lymfesystemet, immunforsvaret, nervesystemet, muskel-skeletsystemet, organsystemet, hjerne/rygmarvsvæsken og vejrtrækningen. Én af osteopatens stærkeste redskaber, til behandling af ovenstående problematikker, er at bruge manuel terapi. Dvs. osteopaten bruger sine hænder til at mobilisere låsninger og spændte muskler. Derfor kaldes osteopati for manuel medicin.

Hos Osteopati Bornholm får du en helhedsorienteret behandling, hvor vi anskuer din problematik ud fra et bredt perspektiv, med henblik på at skabe vedvarende forbedringer.

Image for hero

En osteopat-uddannelse

Den første skole for osteopati blev åbnet i 1892 af Dr. A.T. Still, som var praktiserende læge. I USA er osteopatuddannelsen en integreret del af medicinstudiet. Når man i USA studerer medicin, skal man på et tidspunkt vælge et speciale, og en osteopatisk doktor (D.O.) er således specialist i manuel behandling. Der findes i dag over 70.000 osteopater i USA, både som praktiserende læger og på hospitaler og uddannelsesinstitutioner

I Europa, inklusiv Danmark, indgår osteopati ikke som en del af medicinstudiet, men er en selvstændig 4-årig uddannelse, som – alt efter uddannelsesform – kan tages direkte eller med en forudgående uddannelse som læge-, kiropraktor- eller fysioterapeut.

I år 2000 blev det via ”The International Academy of Osteopathy” (IAO) fra Belgien, muligt at uddanne sig til Osteopat i Danmark. IAO er ISO 9001 certificeret, hvilket er et internationalt kvalitetstempel. I Danmark, er osteopatien under kraftig udvikling, og i flere europæiske lande er osteopati allerede blevet en statsautoriseret behandlingsform.

I år 2018 indgik IAO et samarbejde med Buckinghamshire New University, som har akkrediteret uddannelsen. Dette medfører, at man får graden Master of Science in Osteopathy ved gennemførelsen af dette program.

I juli 2018 vedtog folketinget et lovforslag om at osteopater skal autoriseres. Dette indebærer, at alle osteopater der har gennemført og bestået Osteopatiuddannelsen i henhold til gældende regler, fastsat af Styrelsen for Patientsikkerhed, kan søge om autorisation.

Image for hero

Behandling af børn og babyer

Osteopater behandler også børn og babyer. Disse behandlinger foregår på en blid og nænsom måde.

Det kan bl.a. være behandling af kolik, fordøjelsesproblemer og/eller øreproblemer.

Du kan læse mere om dette i afsnittet Spædbørn og Børn.

Image for hero

Bestil en tid eller kontakt Osteopati Bornholm

Du kan bestille tid til 1. konsultation online.

Hvis du har spørgsmål, kan du sende en mail på info@osteopatibornholm.dk

BOOK EN TID info@osteopatibornholm.dk